Lirik Lagu Anak Anak - LepetanLirik Lagu Lepetan

Lepetan lepetan angudhari
anguculi janur kuning aningseti
seti bali lunga dandan
methika kembang sikatan

Lepetan, lepetan angudhari
anguculi janur kuning aningseti
seti bali lunga dandan
methika kembang sikatan

nyoh sego, nyoh sego
nyoh sego nyoh cethinge
nyoh lawuh nyoh lawuh
nyoh lawuh nyoh wadhahe
nyoh sambel nyoh sambel
nyoh sambel nyoh coweke

Lho kowe kok dibanda
njupuk apa? Njupuk krikil
Ndi krikile? wis tak edol
Ndi duwite? tak nggo tuku beras
Ndi berase? wis tak liwet
Ndi segane? wis tak maem
Kower mau wis tak kek’i maem,
lha yen ngono kowe kayak buta

Lepetan lepetan angudhari
anguculi janur kuning aningseti
seti bali lunga dandan
methika kembang sikatan

Lepetan, lepetan angudhari
anguculi janur kuning aningseti
seti bali lunga dandan
methika kembang sikatan

nyoh sego, nyoh sego
nyoh sego nyoh cethinge
nyoh lawuh nyoh lawuh
nyoh lawuh nyoh wadhahe
nyoh sambel nyoh sambel
nyoh sambel nyoh coweke

Lho kowe kok dibanda
njupuk apa? Njupuk krikil
Ndi krikile? wis tak edol
Ndi duwite? tak nggo tuku beras
Ndi berase? wis tak liwet
Ndi segane? wis tak maem
Kower mau wis tak kek’i maem,
lha yen ngono kowe kayak buta 

Video Lagu Lepetan

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Lirik Lagu Anak Anak - Lepetan"

Post a Comment